semangka

Rizal lagi pusing soale kebon semongkone ben bengi dijarahi wong, padahal lagi wayahe panen.

Wis diakali macem-macem sik pancet ae akeh sing ilang. Jarene wong sing nyolong iku Ramli, tapi Rizal gak wani nangkep. Akhire Rizal nemokno cara cik malinge kapok.

Sore-sore sak durunge mulih, Rizal masang papan peringatan sing onok tulisane ngene,

“Awas !!! Ati-ati lek arep
nyolong. Salah siji semongkoku iki wis tak suntik racun”.

Mari ngitung semongkone sing mateng, kabeh onok limolas, Rizal mulih.

Sisuke Rizal nyambangi kebone maneh, pas di ijir semongkone sik pancet limolas.

“Wah tibake malinge gocik,
tak bujuki karo pengumuman we wis wedhi ” pikire Rizal.

Mari ngono Rizal ndhelok
papan pengumumane ambruk, wah paling ketiup angin, pikire Rizal maneh.

Pas diwalik, tibake papan
pengumumane ditambahi
tulisan ambek malinge,

“Awas !!! saiki onok loro”.

Hwahahahahaha 🙂

Iklan