dingklik

“Bu Endang, KB ngagem alat nopo?”
“Ngangge karet KB paket
BKKBN bu”

“Menawi Bu Lina ?”
“Suntik”

“Lha Bu Ninik?”
“Ngangge dingklik bu”

“Lho kok dingklik ??”
“Inggih bu , bojo kulo niku rak pendek to nanging kulo duwur. Padahal senengane bojo kulo menawi main kaliyan ngadheg, kepekso
ancik2 dingklik”

“Terus nopo hubungane
kaliyan KB ?”
“Lha, nek piyambake sampun badhe medal, dingklike kulo tendang … ”

🙂 🙂 🙂

Iklan